Başa dön

Kanatlı Kılıç Kolyenin Anlamı

Takı alanında sembolizmi güçlü çizgileri ile öncü marka olan TYRAN, koleksiyon çalışmalarında ön planda tuttuğu Kanat ve Kılıç figürleri Adaleti, Zekayı, Cesareti ve Savaşma İçgüdüsünü sembolize etmektedir. Tasarımlarda kullanılan Kılıç, savaşçı içgüdüsü ile birlikte, hakkaniyet, fiziki güç ve alçakgönüllüğü de sembolize eder. Bu savaş aletinin bildiğimiz gibi iki yönü vardır ve bu iki tarafı da keskindir. Bu iki tarafı keskin olma durumunu dualist yaklaşımla ele alırsak, siyah – beyaz, iyi – kötü, güzel – çirkin olarak bu savaş aleti formunda kendini sembolize eder. Hakkaniyetin, adaletin, kuvvetin iki yönü vardır ve iki yönü de keskindir . Pragmatik doğası nedeniyle adaletin yerini bulması için bazen iyinin de yanması gerekir.  Kanat uçmayı sembolize ettiği için, ilahı olana yükselme doğru olduğuna karar verilen eyleme ulaşma eylemine yardımcı olan alet görevindedir.  Genel çerçevede ele alırsak kanatlar tinselliği, spiritüel olarak aydınlanmayı, ulaşılamayan bilgiye sahip olmayı, varlığın ne olduğuna dair fikir elde etme gücünü simgeler. Eflatuna göre bu kanat sembolizmi zekanın işaretidir. Kolye tasarımlarında Kanat ve Kılıcı aynı potada eriten markanın ezoterizmini açarsak taşıyıcısına cesaret, özgüven ve bilinmeyenden korkmamayı öğütlemektedir.