Başa dön

Kuru Kafa Yüzük

Tyran, gizemli, büyüleyici ve gücü simgeleyen Kuru Kafa Yüzük modelleri ile “Özgür ol, gizemini koru!” demektedir. Kuru kafa; sır, gizem, zaman, özgürlük, güç, ilahiyat, geçit oluşturma veya başlatma bir de konsantrasyon anlamlarını da ifade etmektedir. Kuru kafanın sembolik anlamı bazı çok derin temalar ile ilgilidir. Geçiş, güç, ruh ve yeni anlayışın kapıları gibi. Kuru kafa sembolü ölümün değil, hayatın bir sembolüdür. Mesoamerica’da ki Mayalardan Avrupa’daki Etrusca’lara kadar dünya çapında eski rahipler ve rahipler tarafından kullanılmıştır.Antik Çağ’ın her yerinde Kuru kafa, balta ve çapraz kemikler sembolü aynı kesin anlamı taşır.  Kuru Kafa Yüzük modelleri de; “Ölümlü olduğunu hatırla” diyen Ortaçağ’da ki aydınların düşüncelerini yansıtmıştır.  Bu, insan yaşamının geçici niteliğinin ve ölümün kaçınılmazlığının bir hatırlatıcısıdır. Ölüm düşünceleri, bizi, geçimsiz olan dünyevi hazların geçici doğasına hatırlatır; Bu tefekkür, içimizdeki ruhun kapısını açar; bu, her birimizin içindeki sonsuz yaşamdır.