Başa dön

Zambak Yüzük

Doğa bizler için sembollerin ırmağı gibi görünür. Bu ırmaktan içselleştirdiğimiz her şey bu sanatın yansımasıdır. Tasarladığımız her objeye, doğanın kendi içinde yoğurduğu birimleri empoze ederek sanatın ruhunu kazandırırız. Genel kullanımı çerçevesinde Zambak insanlar tarafından; masumiyet, nezaket, üstünlük, saflık, iyi niyet şeklinde sembolize edilmektedir. Zambak sembolizmi, kendine has ruhu içerisinde evrilmiş bir semboldür ve bu aşk için gül veya takdir yetkisidir. Bu gibi sebeplerle zambak çiçeğinin mitolojik anlamı; kötü hareketlerin , günahların sırrını çözmeyi sembolize eder. Zambak dünden bugüne feslefe, sanat , psikoloji, sinema gibi birçok alanda kendine yer bulmuştur. Modern Erkek ve Kadın takı tasarımda da önemli figür olan zambak özellikle yüzük tasarımlarında göz önündedir. Erkek ve Kadın tasarımlarına eklektik hava katan bu figür yüzük tasarımları için vazgeçilmez bir üstünlük belirtisi olmuştur.

Mütevazilik ,cömertlik, kibarlık ve adanmışlığı simgeleyen zambak çizimleri , markanın kendine has tasarımlarına konuk oluyor. Kadın ve Erkek Zambak Yüzük tasarımlar takı dünyasına yeni bir ateş getiriyor! Bu zambak sembolizmi, bedenden göç eden ruhun ölümün ardından ortaya çıkan yeni bir masumiyet olduğunu karakterize eder. Zambak, namus ve fazileti karakterize ederken, Bakire Meryem’in temizliğini ve meleklerin annesi oldugunun ön simgesiydi.  Kuvvetli olma ve aynı zamanda Alçak gönüllülük hislerini aynı çatıda toplayan marka koleksiyonlarında özellikle bu zambak sembolizmini yüzük tasarımlarında ön plana çıkarıyor. Tyran, özel tasarım koleksiyonuyla bu zambak çiçeğinin karakterini el işçiliği ile harmanlayıp, ortaya eşsiz yüzük modellerini çıkarıyor ! Osmanlı imparatorluğu o dönemde Mohaç savaşı sırasında gördüğü zambak sembolüne sevgi beslemiş ve askeri amblemler, mimari , kitap süslemeleri gibi alanlarda kullanarak günümüze ulaşması sağlanmıştır. Bu sembolün olduğu modeller üzerinde bulunan zambak has, namus ve ahengi sembolize eder. Bu sebeple zambak sembolü eski çağlardada tercih edilerek birçok alanda kendine yer etmiştir. Kendine güvenen erkek ve kadınların seçtiği zambak sembollü yüzük modelleri, bireyin alçak gönüllü biri olduğunu da anlatıyor. Eş zamanda bu alçak gönüllük, ne istediğini bilen ve kendini aşk ile anlatabilen bireyler tarafından da tercih ediliyor.